คลัสเตอร์ศูนย์ไปรษณีย์ ติดแล้วไม่แจ้ง จัดเลี้ยงโต๊ะจีนอีก

คลัสเตอร์ศูนย์ไปรษณีย์ ติดแล้วไม่แจ้ง จัดเลี้ยงโต๊ะจีนอีก

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 14 ม.ค.2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ตอบโต้ CV-19 จ.นครราชสีมา พญ.อารีย์ เชื้อเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ชี้แจงสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา พบผู้ติดรายใหม่ 141 ราย เป็นการติดนอกพื้นที่ 128 ราย และการติดในพื้นที่ 13 ราย สะสม 35,672 ราย รักษาหาย 33,847 ราย ยังรักษาอยู่ 1,536 ราย

ทั้งนี้ ได้ควบคุมการแพร่กระจายของคลัสเตอร์ศูนย์ไปรษณีย์นครราชสีมา ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง ซึ่งเป็นศูนย์คัดแยกและกระจายพัสดุจดหมายในพื้นที่เขต 3 นำส่งปลายทาง จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ พบผู้ติดรายแรกวันที่ 24 ธ.ค. เป็นลูกจ้างแผนกลำเลียงและขนส่ง มีอาการไม่สบาย

วันที่ 26 ธ.ค. อาการไม่ดีขึ้น ซื้อชุดตรวจ ATK มาตรวจเอง ปรากฏผลบวก วันที่ 27 ธ.ค ไปตรวจที่โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ยืนยันติด CV-19 ต่อมาพบผู้ติด 2 ราย เป็นคนในครอบครัว 2 ราย แต่ไม่ได้รายงานให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรับทราบ

วันที่ 30 ธ.ค หน่วยงานจัดงานเลี้ยงสังสรรค์โต๊ะจีน มีผู้เข้าร่วม 60 คน รับประทานอาหารกัน จากนั้นพบผู้ติดเพิ่มขึ้นในแผนกไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 5 ราย แผนกลำเลียงและขนส่ง 8 ราย รวมติดสะสม 15 ราย

ทีมสอบสวนสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่จัดการควบคุมมิให้แพร่กระจายและเฝ้าระวังลูกจ้างและพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 230 คน

อย่างไรก็ตาม โคราช เจอคลัสเตอร์ศูนย์ไปรษณีย์ ติด CV-19 ไม่แจ้ง จัดเลี้ยงโต๊ะจีนอีก ติดสะสม 15 ราย เฝ้าระวัง 230 คน เร่งลงพื้นที่ควบคุมแล้ว

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ