สนามบินเชียงใหม่ สั่งยกเลิก 54 เที่ยวบิน

สนามบินเชียงใหม่ สั่งยกเลิก 54 เที่ยวบิน

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 มีรายงานว่า ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ทั้งสายการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ จะมีการยกเลิกเที่ยวบินจำนวน 54 เที่ยวบิน หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ของจำนวนเที่ยวบินทั้งหมด และมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบินอีก 37 เที่ยวบิน โดยจะทำการบินให้แล้วเสร็จภายในเวลา 19 จุด 00 น เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากพลุและโคมลอยในคืนส่งท้ายปี วันที่ 31 ธันวาคม 2562

โดยหน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ อาจขออนุญาตจุดพลุ หรือปล่อยโคมลอยเพื่อเฉลิมฉลอง ซึ่งการจุดพลุหรือปล่อยโคมดังกล่าว ขอให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ ฉบับที่ 14 พศ 2562 มาตรา 33 อย่างเคร่งครัด คือ ห้ามมิให้บุคคลใดจุดและปล่อยหรือกระทำการใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ ซึ่งเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินอากาศหรือการปฏิบัติการของอากาศยาน ในเขตปลอดภัยการเดินอากาศ และเป็นไปตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ คือ ต้องขออนุญาตนายอำเภอท้องที่ก่อนล่วงหน้า 15 วัน

ส่วนการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์บรรจุภัณฑ์มาตรฐานที่สามารถใส่อาหารพื้นเมืองขึ้นบนเครื่องบิน หลังพบผู้โดยสารส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ โดยเฉพาะน้ำพริกหนุ่ม ที่ถูกทิ้งวันละกว่า 100 ชิ้น นอกจากนี้ยังส่งเจ้าหน้าที่แนะนำบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานแก่ร้านค้าจำหน่ายของฝากตามตลาดต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

พร้อมกันนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้จัดพิธีปล่อยแถวป้องกันอาชญากรรมช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณลานจอดรถยนต์ VIP เพื่อป้องปรามและป้องกันระงับยับยั้งเหตุไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และใน จ เชียงใหม่ ด้วย

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้