รีบยื่นเรื่องภายใน 1 ปี วิธีขอคืนเงินสมทบประกันสังคมที่ส่งเกิน

รีบยื่นเรื่องภายใน 1 ปี วิธีขอคืนเงินสมทบประกันสังคมที่ส่งเกิน

วันนี้ทีมงานสยามสตรีทจะพาทุกท่านมาดูวิธีการขอเงินคืนจากประกันสังคมที่ส่งเกิน ซึ่งในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมบางคนอาจทำงานกับนายจ้างหลายคน ทำให้ส่งเงินสมทบเกินจำนวนที่ต้องชำระ ซึ่งรู้ไหมว่าในแต่ละปีมีผู้ส่งเงินสมทบเกินมากกว่า 1 แสนราย และหลายคนไม่รู้ว่าเราคือหนึ่งในจำนวนนั้นด้วย แต่จริง ๆ แล้ว เราสามารถติดต่อขอคืนเงินสมทบส่วนเกินนั้นได้ ใครยังไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร ลองอ่านแล้วรีบไปดำเนินการได้ทันที

วิธีขอคืนเงินสมทบจากประกันสังคม

หากได้รับหนังสือแจ้งคืนเงินส่วนเกินสามารถยื่นคำขอรับเงินคืนได้ดังนี้

กรอกข้อความในแบบคำขอรับเงินสมทบคืน

แนบหลักฐานรายละเอียดเงินสมทบส่วนที่เกิน

แนบสำเนาสมุดบัญชี เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รับรองสำเนาถูกต้อง

ส่งเอกสารขอคืนเงินสมทบส่วนเกินได้ที่ไหน

นำเอกสารทั้งหมดส่งคืนทางไปรษณีย์ ถึงสำนักงานประกันสังคมภายในเวลาที่ระบุไว้ในคำขอรับเงินคืน ซึ่งแจ้งในหนังสือ และให้วงเล็บมุมซองว่า ขอคืนเงินสมทบ

หรือ นำเอกสารไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ โดยวงเล็บมุมซองว่า ขอคืนเงินสมทบ

ทั้งนี้เราจะมีเวลายื่นคำขอรับเงินสมทบส่วนเกินคืนภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่นำส่งเงินสมทบหรือวันที่ได้รับแจ้ง หากไม่ได้ยื่นคำขอรับเงินคืน จะเสียสิทธิ์ไป ไม่สามารถขอคืนได้อีก

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

จะรู้ได้อย่างไรว่าส่งเงินสมทบเกิน

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากช่องทางต่าง ๆ คือ

หนังสือแจ้งผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจะส่งมาให้ กรณีเรามีเงินสมทบเกินจำนวนที่ต้องชำระ

สอบถามจากสำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง ทั่วประเทศ

สำนักเงินสมทบ โทร 0295622647

ภาพจาก google

เรียบเรียงสยามสตรีท

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้