งดออกจากบ้าน เริ่ม 8 ม.ค.65

งดออกจากบ้าน เริ่ม 8 ม.ค.65

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี โดยใจความสำคัญระบุว่า นายพงศ์รัตน์ พิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามในประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความร่วมมืองดออกเคหสถาน

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ CV-19 จึงได้ยกเลิกประกาศเรื่องขอความร่วมมืองดออกเคหสถาน และ ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

งดหรือหลีกเลี่ยงการออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 23.00 - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ รายละเอียดสามารถติดตามอ่านได้จากประกาศฉบับเต็ม

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 8 มกราคม เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ขณะที่ ศูนย์ EOC CV-19 จังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์กาแพร่กระจายของ CV-19 วันที่ 7 ม.ค.65 พบผู้ติดเพิ่ม 554 ราย เป็นผู้ติดมาจากต่างจังหวัด 29 ราย ติดในพื้นที่ 525 ราย รักษาหายสะสม 22,768 ราย กำลังรักษา 3,149 ราย

สำหรับผู้ติดเพิ่มจากคลัสเตอร์ใหม่ ได้แก่ ต.ไพบูลย์ (หมู่ 3, 9, 10, 13) อ.น้ำขุ่น พบผู้ติดเป็นครู 2 คน กลับจาก กทม. กลับมาร่วมงานกีฬาสีในโรงเรียนสัมผัสนักเรียน ครู ครอบครัว ตรวจพบผู้ติด 6 ม.ค. รวม 44 ราย

มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 500 ราย ร้านอาหารเสือน้อย อ.นาจะหลวย รวม 46 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 200 ราย ร้านเอกมัย อ.เมืองอุบลฯ รวม 745 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2,161 ราย

งานคอนเสิร์ตหมอลำ อ.สิรินธร รวม 23 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 215 ราย และ ร้านเอกมัย อ.เมืองอุบลฯ ยังพบผู้ติดเพิ่มอีก 27 ราย รวม 745 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2,161 ราย

อย่างไรก็ตาม อุบลราชธานีขอความร่วมมือ งดออกจากบ้านตั้งแต่ 5 ทุ่ม-ตี 4 ตั้งแต่ 8 ม.ค.65

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ