มหาดไทย ส่งหนังสือด่วนถึง ผู้ว่าฯ

มหาดไทย ส่งหนังสือด่วนถึง ผู้ว่าฯ

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.64 มีรายงานว่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนใต้ (สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล)

กรณีสถานการณ์แพร่กระจายของ CV-19 ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ หลังประเทศมาเลเซียพบผู้ติด CV-19 สายพันธุ์โอไมครอน เป็นรายแรก

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ขอให้จังหวัดดำเนินการเน้นย้ำการปฏิบัติโดยใช้กลไกฝ่ายปกครอง นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ฯลฯ และผู้นำชุมชน ในการบริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ในพื้นที่ ดังนี้

1.สร้างการรับรู้มาตรการสำคัญของทางราชการอย่างต่อเนื่อง

2.ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการในพื้นที่ชายแดน

3.ดำเนินการป้องกันการแพร่กระจายในพื้นที่ชุมชน

4.ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

5.สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการเข้ารับการรับวัคซีน

6.ดำเนินการติดตามข้อมูลข่าวสาร

อย่างไรก็ตาม ปลัด มท. ส่งหนังสือด่วน ถึงผู้ว่าฯชายแดนใต้ หลังเพื่อนบ้านพบ โอไมครอน

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ