คลัสเตอร์ศูนย์พัฒนา หลังชาวบ้านค้านเปิด แต่ปลัดอบต.ไม่ฟัง

คลัสเตอร์ศูนย์พัฒนา หลังชาวบ้านค้านเปิด แต่ปลัดอบต.ไม่ฟัง

วันที่ 4 ธ.ค. 64 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหนึ่ง ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่ภายในวัด พื้นที่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร มีชาวบ้านร้องเรียนว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้แล้ว คณะกรรมการมีมติยังไม่พร้อมเปิดการเรียนการสอนในช่วงนี้

เนื่องจากในหมู่บ้านมีผู้ปกครอง นักเรียน และชาวบ้าน ยังไม่ได้รับวัคซีนและบางคนยังไม่ครบ 2 ครั้ง แต่ปรากฏว่ากลับออกประกาศให้เปิดเรียน จนกลายเป็นคลัสเตอร์ และผู้มีความเสี่ยงสูงต้องกักตัวจำนวนมาก ทำให้ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่อย่างมาก

นางวรรณทนา อายุ 50 ปี กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้เปิดเรียนเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 64 ที่ผ่านมา ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้

ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ ครู ผู้บริหารท้องถิ่น ในที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบว่ายังไม่สมควรเปิดเรียน โดยมีเหตุผลว่าผู้ปกครอง ชาวบ้าน และนักเรียน ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับวัคซีน บางคนก็ยังไม่ครบ 2 ครั้ง

หลังคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมติยังไม่พร้อมเปิดเรียน แต่ปรากฏว่า ปลัด อบต.กลับมีคำสั่งว่าให้เปิดการเรียนการสอนตามปกติ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล จนทำให้ตอนนี้มีเด็กนักเรียนอายุ 3-5 ขวบ ติด CV-19 แล้ว 8 คน และครู 1 คน

ภาพประกอบข่าว

จากนักเรียนทั้งหมด 35 คน ครู 3 คน และมีผู้ปกครองติดอีก 4 คน โดยนักเรียนทั้งหมดมาจากลูกหลานชาวบ้านหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ตอนนี้มีผู้ปกครองและชาวบ้านกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่เจ้าหน้าที่มีหนังสือให้กักตัวแล้วจำนวนกว่า 30 ครัวเรือน

ภาพประกอบข่าว

ทั้งยังมีชาวบ้านทยอยติดอีกเรื่อย ๆ จนถึงขณะนี้หน่วยงานเกี่ยวข้องก็ยังไม่มีมาตรการใด ๆที่ชัดเจนว่า จะลงมาหยุดยั้งตัดวงจรคลัสเตอร์นี้อย่างไร จนชาวบ้านหวาดผวาและได้รับผลกระทบในการดำรงชีวิตอย่างมาก

ภาพประกอบข่าว

ด้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 กล่าวว่า คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีตนและผู้ใหญ่บ้านเป็นคณะกรรมการอยู่ด้วย ก่อนหน้านี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ส่วนใหญ่ยังไม่เห็นด้วยเรื่องเปิดเรียน

เพราะยังไม่พร้อมทั้งผู้ปกครอง นักเรียนและชาวบ้าน หลายคนยังไม่ได้รับวัคซีน คณะกรรมการจึงมีมติว่ายังไม่สมควรเปิดเรียน แต่หลังจากนั้นกลับมีคำสั่งให้เปิดเรียน อ้างว่าเป็นนโยบายของรัฐบาล ครูก็ต้องมาสอนถ้าไม่อยากตกงาน จนกลายเป็นที่มาของคลัสเตอร์ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ที่ติด CV-19 หายดีกันทุกคนนะคะ และขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ