ผู้ว่าฯลงนาม สั่งปิดด่วน 6 สถานที่

ผู้ว่าฯลงนาม สั่งปิดด่วน 6 สถานที่

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 64 มีรายงานว่า นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ โดยสั่งปิดสถานที่เสี่ยงอีกเพิ่มอีก 6 แห่ง เป็นระยะเวลา 14 วัน หลังพบการแพร่กระจายเป็นกลุ่มก้อน ซึ่งได้แก่

1.บ้านพักนักกีฬา VL Academy หมู่ที่ 7 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564

2. หอพักมีบุญ หมู่ที่ 6 บ้านสันมะเกี๋ยง ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564

3. หอพักนายตั๋น สายแปง หมู่ที่ 3 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564

4. หอพักนางบุญศรี สืบสายแปง หมู่ที่ 3 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2564

5. ที่พักคนงานของ นายสอน เทพปัญญา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแหวน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2564

6.บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหา CV-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมในพื้นที่อย่างเคร่งครัด

พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัส พร้อมให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ

ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2558

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าฯลงนาม สั่งปิดด่วน 6 สถานที่ หลังมีการแพร่กระจายติดเป็นกลุ่มก้อน

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ