พบคลัสเตอร์ร้านอาหาร บริษัทดัง

พบคลัสเตอร์ร้านอาหาร บริษัทดัง

เมื่อวันที่ 24 พย.64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานว่า วันนี้มีผู้ติด CV-19 รายใหม่ จำนวน 205 ราย ผู้ติดรายใหม่มาจาก

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 28 ราย สะสม 5,020 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,812 ราย

2. Cluster ร้านอาหารนนท์ หัวกุญแจ อ.บ้านบึง 7 ราย สะสม 7 ราย

3. Cluster บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

4 ราย อ.ศรีราชา สะสม 41 ราย 4. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 2 ราย

5. บุคลากรทางการแพทย์ 1 ราย

6. ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด(ฉะเชิงเทรา 2 ราย,ประจวบคีรีขันธ์ 1 ราย,ศรีสะเกษ 1 ราย)

7. สัมผัสผู้ติดยืนยัน(ครอบครัว 49 ราย,ที่ทำงาน 49 ราย,บุคคลใกล้ชิด 6 ราย,ร่วมวงสังสรรค์ 1 ราย)

8. สัมผัสผู้ติดยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวน) 11 ราย

9. อยู่ระหว่างการสอบสวน 43 ราย

การแพร่กระจายของ CV-19 ระลอกเดือนเมษายน เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท ทำให้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในที่มีผู้คนรวมตัวกัน

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ