พบคลัสเตอร์นักเรียน-สถานบันเทิง เร่งควบคุมอย่างใกล้ชิด

พบคลัสเตอร์นักเรียน-สถานบันเทิง เร่งควบคุมอย่างใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.64 แพทย์หญิงวิทิตา แจ้งเอี่ยม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวว่า สถานการณ์ CV-19 จังหวัดภูเก็ต ล่าสุด มีผู้ติดเพิ่มขึ้น เป็นผู้ติดกลุ่มสีเขียว ที่ได้รับวัคซีนแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ย.

64 ผู้ติดรายใหม่จำนวน 105 ราย ภูเก็ตแซนด์บอกซ์ 1 ราย เทสต์แอนด์โก 1 ราย รวม 107ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 790 ราย สถานการณ์การใช้เตียงจำนวนเตียงทั้งหมด 2,783เตียง ครองเตียง 564 เตียง เตียงว่าง 2,219 เตียง

คลัสเตอร์ที่พบในช่วงนี้ เป็นกลุ่มนักเรียนติดจากครอบครัวหลังจากเปิดภาคเรียนเป็นอย่างนี้ทุกจังหวัด มีคลัสเตอร์นักเรียนเพิ่มมากขึ้นเด็กนักเรียนมาเล่นด้วยกันมีการเปลี่ยนห้องเรียนกัน ในเรื่องนี้ได้ติดตามกับศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่างใกล้ชิด ในการควบคุมเด็กนักเรียนของโรงเรียน

คลัสเตอร์สำคัญ ที่พบเพิ่ม คือ คลัสเตอร์ซอยบางลา ป่าตอง เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเป็นกลุ่มสถานบันเทิง ได้ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองแล้วเมื่อวันที่ 22 พ.ย.ที่ผ่านมา

มีผู้เข้ารับการตรวจจำนวน 391ราย เป็นพนักงานในสถานประกอบการและนักท่องเที่ยวที่มีอาการรวมถึงผู้ที่รู้ตัวสัมผัสเสี่ยงสูง เจอผลบวก 24 ราย คิดเป็น 6.1%

ในกลุ่มนี้ได้หารือกันถ้ามีผลบวกจำนวน 2 คนขึ้นไป ให้ปิดสถานบันเทิง ทำความสะอาด เป็นเวลา 3 วัน เน้นย้ำมาตรการส่วนบุคคล ส่วนผู้ติด CV-19 เอาไปรักษา และติดตามไทม์ไลน์คนใกล้ชิดที่สัมผัสเสี่ยงสูง

ที่มีการรับประทานอาหารร่วมกันกับผู้ติด นำตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไปกักตัวใน LQ รอดูอาการตามขั้นตอนการควบคุม CV-19 จึงขอให้ประชาชนทั่วไป ปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคล D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าได้ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ