ภาพดาวเทียม พนังกั้นน้ำชี

ภาพดาวเทียม พนังกั้นน้ำชี

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 มีรายงานว่า เพจ GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า ดาวเทียมชี้ชัดพนังกั้นน้ำชีชำรุด ส่งผลพื้นที่เสียหายจากน้ำท่วมแล้วกว่า 9 พันไร่ GISTDA ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม 3 ดวง คือ

Sentinel-1 Sentinel-2 และ Cosmo-Skymed 4 เปรียบเทียบพื้นที่น้ำท่วมขัง จากกรณีพนังกั้นน้ำชีชำรุด ที่ ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ซึ่งชำรุดมาแล้ว 6 วัน และอยู่ระหว่างการซ่อมแซม

ส่งผลให้น้ำไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ทุ่งนาข้าวของชาวบ้าน โดยหากเทียบข้อมูลตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. จากพื้นที่น้ำท่วม 3,435 ไร่ ล่าสุดวันนี้ 13 ต.ค. รวมทั้งสิ้นแล้ว 9,046 ไร่

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

อย่างไรก็ตาม ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกพื้นที่ ที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนะคะ

ขอบคุณ GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ